Ylöjärven Uutisten levikkialue

Palaa takaisin medialistaan

Ylöjärven Uutisten levikkialue: Ylöjärvi

Ilmakuva Räikän rannalta
Ilmakuva Räikän rannalta Ylöjärveltä.

Väestöpohja

Ylöjärvellä asui 31.12.2018 yhteensä 32 983 henkeä. Väestökehitys on ollut nouseva viimeisen 30 vuoden ajan, jona aikana väestö on kasvanut 50 prosenttia.

Ylöjärvi on ollut tyypillisesti muuttovoittoinen kunta, poikkeuksen muodostavat vuodet 2016–2017.

Ikärakenne

Ylöjärvi on lasten ja nuorten kaupunki: 0-6 -vuotiaita on 9 prosenttia ja 0-14 -vuotiaita 22 prosenttia (koko maa ja maakunta 16 prosenttia). Työikäisiä eli 15-64 -vuotiaita on maan keskiarvojen mukaisesti 61 prosenttia.

Eläkeläisten osuus on selvästi alle viidenneksen (18 prosenttia), kun se koko maassa ylittää on 21 prosenttia. 75 vuotta täyttäneiden osuus on 7 prosenttia väestöstä.

Kauppakeskus Elo
Kauppakeskus Elo sijaitsee Elovainion kaupunginosassa Ylöjärvellä.

Koulutustaso

Ylöjärveläisistä 75 prosenttia on suorittanut vähintään toisen asteen tutkinnon, mikä ylittää koko maan tason 72 prosenttia ja vastaa Tampereen seutukunnan yleistä tasoa.  Koulutustaso on viimeisen 30 vuoden aikana kehittynyt samassa suhteessa kuin koko maassa: toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on 1,5-kertaistunut.

Työpaikat ja työllisyys

Työpaikkoja on 9 004. Työpaikkojen määrä on ollut pitkässä juoksussa nouseva. Vuosina 2012 – 2016 työpaikkojen määrä kuitenkin laski 5 prosentilla.

Ylöjärveläisistä työllistyy jalostuksessa 28 prosenttia ja palveluissa 68 prosenttia, mitkä ovat Tampereen kehyskunnille tyypillisiä osuuksia (vertaa palveluissa koko maa 74 prosenttia ja Tampereen kaupunki 80 prosenttia). Alkutuotannon osuus 2,7 prosenttia on jonkin verran maakunnan keskiarvoa 2,2 prosenttia suurempi.

Ylöjärven työpaikkaomavaraisuus 64 prosenttia vastaa Tampereen ympäristökuntien tilannetta.

Työllinen työvoima oli vuoden 2017 lopussa 14 456 henkeä ja työttömyys tuolloin maakunnan ja Tampereen seutukunnan keskiarvoa selvästi alhaisempi 8,3 prosenttia.

Ylöjärven kirkko
Ylöjärven kirkko valmistui vuonna 1850.

Asuminen

Ylöjärvellä oli vuoden 2018 lopussa 13 790 asuntokuntaa. Rivi- ja pientaloasuminen hallitsee (82 prosenttia asuntokunnista). Vuokralla asuvia asuntokuntia on 16 prosenttia, mikä on vähemmän kuin muiden Tampereen ympäristökuntien noin 19 prosenttia. Vuokra-asuminen alittaa selvästi koko maan 33 prosenttia ja erityisesti Tampereen kaupungin 47 prosenttia.

Ilmakuva Elovainio
Ilmakuva talviselta Elovainiolta.

Palaa takaisin medialistaan