Oriveden Sanomien levikkialue

Palaa takaisin medialistaan

Oriveden Sanomien levikkialue: Orivesi ja Juupajoki

ORIVESI

Orivesi keskusta, Kuva: Juha Jäntti
Kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen Orivarsa-patsaan juurelta näkyvät kaupungin uusimmat liikerakennukset, Pohjois-Hämeen Osuuspankin talo (vas.) ja sitäkin uudempi S-market keltaisine parkkikatoksineen oikealla. (Kuva: Juha Jäntti)

Väestöpohja

Orivedellä asui 31.12.2018 yhteensä 9 221 henkeä. Väestökehitys on ollut laskeva vuodesta 2008 (- 5 prosenttia).

Orivesi on ollut muuttotappioinen vuodesta 2009 paitsi vuosina 2013 ja 2017.

Ikärakenne

Orivedellä on lapsia ja peruskouluikäisiä suhteellisesti sama määrä (0-6 -vuotiaita 6 prosenttia ja 0-14 -vuotiaita 15 prosenttia) kuin koko maassa ja maakunnassa.

Työikäisiä on suhteellisesti vähemmän (15-64 -vuotiaat 56 prosenttia, vertaa Pirkanmaan maakunta 63 prosenttia) ja eläkeikäisiä enemmän: 65 vuotta täyttäneitä 29 prosenttia, josta 13 prosenttia on vähintään 75-vuotiaita. Koko Pirkanmaalla 65 vuotta täyttäneiden osuus on maan keskiarvoissa: 21 prosenttia.

Koulutustaso

Orivedellä asuvista 68 prosenttia on suorittanut vähintään toisen asteen tutkinnon, mikä alittaa jonkin verran koko maan tason 72 prosenttia. Koulutustaso on viimeisen 30 vuoden aikana kuitenkin noussut hieman koko maata enemmän: toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on 1,6-kertaistunut (vrt. koko maassa 1,5-kertaistuminen)

Orivesi keskusta, Kuva: Juha Jäntti
Oriveden liikuntahallissa pelataan lentopalloilun Mestaruusliigaa ja jännitetään Oriveden Ponnistuksen naisten pelejä. (Kuva: Juha Jäntti)

Työpaikat ja työllisyys

Työpaikkoja on 2 793. Niiden määrä on laskenut 10 prosenttia vuosina 2011 – 2016.

Työpaikoista koko maan ja maakunnan arvoja selvästi suurempi osuus on alkutuotannossa (9,7 prosenttia), jalostuksen osuus vastaa maan keskiarvoja (22 prosenttia), kun taas palveluista työllistyy jonkin verran yleistä pienempi osuus väestöstä (66 prosenttia).

Oriveden työpaikkaomavaraisuus on korkeahko 81 prosenttia (vertaa Tampereen kehyskunnat: noin 65 prosenttia.)

Työllinen työvoima oli vuoden 2017 lopussa 3 480 henkeä ja työttömyys tuolloin maakunnan keskiarvoissa (11,9 prosenttia).

Asuminen

Orivedellä oli vuoden 2018 lopussa 4 515 asuntokuntaa. Rivi- ja pientaloasuminen hallitsee (76 prosenttia asuntokunnista), mutta ei ole lähes yksinomainen asumismuoto, kuten monilla samantyyppisillä paikkakunnilla. – Vuokralla asuvia asuntokuntia on hieman tyypillisiä maaseutukuntia enemmän (20 prosenttia), mikä alittaa kuitenkin selvästi koko maan (33 prosenttia) ja erityisesti Tampereen kaupungin (47 prosenttia) tilanteen.

Orivesi keskusta, Kuva: Juha Jäntti
Kuvanveistäjä Aimo Tukiainen on tehnyt myös tämän Kenkälintu-veistoksen, joka seisoo pronssiin valetuista kengänlesteistä muodostuvalla jalustalla. Kenkäteollisuus on tosin paikkakunnalta hävinnyt lähes kokonaan, mutta monella lienee vielä käytössä tehtaista suurimman, Mantereen kenkiä. Taustalla Oriveden kirkon tapuli. Puinen kirkko poltettiin 1958, mutta tien toisella puolen sijainnut tapuli säästyi. Uusi kirkko on modernia kirkkoarkkitehtuuria: Kaarikirkon suunnittelvat arkkitehdit Heikki ja Kaija Sirén. (Kuva: Juha Jäntti)

JUUPAJOKI

Väestöpohja

Juupajoella asui 31.12.2018 yhteensä 1 884 henkeä. Asukasmäärä on laskenut 25 prosenttia vuodesta 1991.

Juupajoki on ollut muuttotappioinen vuodesta 2005.

Ikärakenne

Juupajoella on lapsia ja peruskouluikäisiä suhteellisesti sama määrä (0-6 -vuotiaita 6 prosenttia ja 0-14 -vuotiaita 15 prosenttia) kuin koko maassa ja maakunnassa.

Työikäisiä eli 15-64 -vuotiaita on suhteellisesti muuta maata vähemmän 54 prosenttia, vrt. koko maa 62 prosenttia ja Pirkanmaan maakunta 63 prosenttia ja eläkeikäisiä vastaavasti enemmän: 65 vuotta täyttäneitä 31 prosenttia, josta 14 prosenttia on vähintään 75-vuotiaita. Koko Pirkanmaalla 65 vuotta täyttäneiden osuus on maan keskiarvoissa (21 prosenttia).

Koulutustaso

Juupajokisista 64 prosenttia on suorittanut vähintään toisen asteen tutkinnon, mikä alittaa selvästi koko maan tason 72 prosenttia. Koulutustaso on viimeisen 30 vuoden aikana kuitenkin noussut koko maata enemmän: toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on 1,7-kertaistunut (vertaa koko maassa 1,5-kertaistuminen)

Työpaikat ja työllisyys

Työpaikkoja on 732. Niiden määrä on laskenut 10 prosenttia vuosina 2006 – 2016.

Työpaikoista koko maan ja maakunnan arvoja selvästi suurempi osuus on alkutuotannossa (12,3 prosenttia), jalostuksen osuus 43 prosenttia on kaksi kertaa niin suuri kuin koko maassa. Palveluista työllistyy vain 43 prosenttia, mikä on vain reilut puolet maan keskimääräisestä.

Juupajoen työpaikkaomavaraisuus on ylivoimaisesti suurin levikkialueella: 103 prosentia (vertaa Tampereen kehyskunnat: noin 65 prosenttia.)

Työllinen työvoima oli vuoden 2017 lopussa 706 henkeä ja työttömyys tuolloin maakunnan keskiarvoissa (11,9 prosenttia).

Asuminen

Juupajoella oli vuoden 2018 lopussa 894 asuntokuntaa. Rivi- ja pientaloasuminen on ylivoimainen asumismuoto (89 prosenttia asuntokunnista). Vuokralla asuvia on kuntatyypille tavanomainen määrä (18 prosenttia).

Palaa takaisin medialistaan