Jouluarvonnan 2022 säännöt

Jouluarvonnan 2022 säännöt

Arvonta
Eija Porkolan valmistaman Sulo-tontun arvonta joulukuussa 2022.

Järjestäjä
Pirmediat Oy

Osallistumisoikeus
Arvontaan voivat osallistua kaikki, paitsi niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

Kampanja-aika
Arvonta suoritetaan 1.12.2022. Arvontaan osallistuvat kaikki ne henkilöt, jotka täyttäneet arvonnan osallistumislomakkeen 30.11.2022 mennessä.

Osallistuminen
Arvontaan voi osallistua osoitteissa pirmediat.fi/joululehdet. Henkilö voi osallistua arvontaan vain yhden kerran.

Palkinnot ja niistä ilmoittaminen
Arvonnan palkintona on Eija Porkolan valmistama Sulo-tonttu. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Palkinnon voittaja arvotaan 1.12.2022, minkä jälkeen voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Järjestäjän vastuu
Pirmediat vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan osallistuvat vapauttavat Pirmediat sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Pirmediat ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Pirmedioille antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Henkilötietojen käyttö
Henkilötietoja voidaan käyttää Pirmedioiden lehtien suoramarkkinoinnissa tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietoja ei luovuteta mihinkään muuhun käyttöön. Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu ja samalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Muut ehdot
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Pirmedioiden niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Pirmedioilla on oikeus hylätä osallistuminen. Pirmediat pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan tällä nettisivulla.