Arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt

Arvonta
K-ryhmän 50 € arvoisen lahjakortin arvonta Pirmedioiden viiden paikallislehden asiakaskyselyjen vastaajien kesken syksyllä 2020.

Järjestäjä
Pirmediat Oy

Osallistumisoikeus
Arvontaan voivat halutessaan osallistua Pirmedioiden viiden paikallislehden asiakaskyselyihin vastanneet henkilöt. Asiakaskyselyjä järjestetään 5 kpl syksyllä 2020. Pirmedioiden paikallislehtiä ovat Akaan Seutu, Lempäälän-Vesilahden Sanomat, Oriveden Sanomat, Sydän-Hämeen Lehti ja Ylöjärven Uutiset.

Kampanja-aika
Arvonta suoritetaan kunkin asiakaskyselyn vastausajan päätyttyä seuraavan viikon maanantaina.

Osallistuminen
Arvontaan osallistuvat kaikki ne henkilöt, jotka ovat lähettäneet yhteystietonsa asiakaskyselyn lopusta löytyvän arvontalomakkeen kautta kyselyn vastausaikana.

Palkinnot ja niistä ilmoittaminen
Asiakaskyselyt koskevat nettisivukävijöitä, nykyisiä täystilaajia, nykyisiä digitilaajia, entisiä tilaajia ja haastateltavia. Kunkin asiakaskyselyn vastaajien kesken arvotaan yksi palkinto, eli yhteensä arvomme 5 palkintoa. Kunkin arvonnan palkintona on 50 € arvoinen K-ryhmän lahjakortti, joka käy maksuvälineenä mm. K-Citymarketeissa, K-Supermarketeissa, K-Marketeissa sekä K-Raudassa. Palkinnon arvo on 50 €. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Palkintojen voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Järjestäjän vastuu
Pirmediat vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan osallistuvat vapauttavat Pirmediat sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Pirmediat ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Pirmedioille antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Henkilötietojen käyttö
Henkilötietoja voidaan käyttää järjestäjän suoramarkkinoinnissa. Tietoja ei luovuteta mihinkään muuhun käyttöön. Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu ja samalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Muut ehdot
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Pirmedioiden niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Pirmedioilla on oikeus hylätä osallistuminen. Pirmediat pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan tällä nettisivulla.