Akaan Seudun levikkialue

Palaa takaisin medialistaan

Akaan Seudun levikkialue: Akaa

Akaa moottoritie
Akaa sijaitsee aivan Helsingistä Tampereelle vievän moottoritien varrella.

Väestöpohja

Akaassa asui 31.12.2018 yhteensä 16 611 henkeä. Väestökehitys on ollut laskeva vuodesta 2012   (- 3 prosenttia).

Akaa on ollut muuttotappioinen vuodesta 2011.

Ikärakenne

Akaan ikärakenne vastaa varsin tarkasti koko maan ja Pirkanmaan ikärakennetta. 0-6 -vuotiaita on 7 prosenttia, 0-14 -vuotiaita 18 prosenttia, 15-64 -vuotiaita 59 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 23 prosenttia, josta 9 prosenttia on vähintään 75-vuotiaita.

Toijalan Sataman juhannusjuhlat
Tunnelmia Akaan Toijalan sataman juhannusjuhlista. (Kuva: Leena Nyysti)

Koulutustaso

Akaalaisista 70 prosenttia on suorittanut vähintään toisen asteen tutkinnon, mikä alittaa hieman koko maan tason 72 prosenttia. Koulutustaso on viimeisen 30 vuoden aikana kuitenkin noussut koko maata enemmän: toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on 1,7-kertaistunut (vertaa koko maassa 1,5-kertaistuminen)

Työpaikat ja työllisyys

Työpaikkoja on 4 512. Niiden määrä on laskenut 10 prosenttia vuosina 2011 – 2016.

Akaalaisista selvästi koko maata ja maakuntaa suurempi osuus on jalostuselinkeinojen palveluksessa (36 prosenttia), kun palvelujen työllistävä vaikutus on selvästi keskimääräistä pienempi (60 prosenttia).

Alkutuotannon osuus on vähäinen, mutta maakunnan keskiarvon jonkin verran ylittävä (3,3 prosenttia)

Akaan työpaikkaomavaraisuus vastaa Tampereen ympäristökuntia ja on 68 prosenttia.

Työllinen työvoima oli vuoden 2017 lopussa 6 852 henkeä ja työttömyys maakunnan keskiarvoa alhaisempi (9,9 prosenttia).

Hukari
Ilmakuva Hukarin alueesta Akaan Viialasta.

Asuminen

Akaassa oli vuoden 2018 lopussa 7 805 asuntokuntaa. Rivi- ja pientaloasuminen hallitsee (72 prosenttia asuntokunnista). Vuokralla asuvia asuntokuntia on eniten levikkialueen kunnista (21 prosenttia). Vuokralla asuminen alittaa kuitenkin selvästi koko maan (33 prosenttia) ja erityisesti Tampereen kaupungin (47 prosenttia) tilanteen.

Veturimuseo
Kesäisin auki oleva Veturimuseo sijaitsee Akaan Toijalassa rautatieaseman lähellä. (Kuva: Leena Nyysti)

Palaa takaisin medialistaan